Cietušo Atbalsta Centrs
  
For donations
Biedrība "Integrācijai sabiedrībai"
Reģistrācijas Nr. 40003287296
A/S  Hansa Banka
Konts Nr. LV22HABA0551013250888
Bankas kods HABALV22Back
developed by nexus