Cietušo Atbalsta Centrs
  
Apaļā galda diskusija
Apaļā galda diskusija „NB! CIETUŠAIS”

2005. gada 20. februārī
Informāciju sagatavoja Biedrības „INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI” Cietušo atbalsta centra direktore Laima-Ārija Zelmene

Kopš 1993.gada 22.februāris ir pasludināts par Eiropas Cietušo dienu.
Katru gadu Latvijā tiek reģistrēti vairāk par 50000 noziedzīgu nodarījumu, kuros atzītas par cietušajiem vairāk kā 30000 personas.
2001. gada martā Eiropas Savienības Padome pieņēma Pamatlēmumu „Par cietušo statusu kriminālprocesā” (2001/220/TI), Saskaņā ar šo dokumentu, katrai dalībvalstij ir jāpieņem savi likumi un citi normatīvi akti, lai nodrošinātu cietušo pamattiesības un intereses, it sevišķi kriminālprocesā.
Pamatlēmuma noteikumu mērķis nav tikai aizsargāt cietušā intereses kriminālprocesā šaurā nozīmē. Tie attiecas arī uz konkrētiem pasākumiem, kuri veicami, lai palīdzētu cietušajiem pirms un pēc kriminālprocesa, kas varētu samazināt noziedzīgā nodarījuma sekas
Pateicoties Baltijas-Amerikas partnerattiecību programmas atbalstam, kopš 2002. gada B/O Sabiedrība “Starptautiskais fonds - Glābšana”, kuras jaunais nosaukums ir biedrība “INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI” ir uzsākusi Cietušo atbalsta centra (turpmāk – CAC) darbību. CAC tika izveidots ar mērķi sniegt atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajām personām, ievērojot to tiesības un intereses un sekmējot šo tiesību un interešu aizsardzību. CAC sniedz cietušajiem informatīvu, juridisku un psiholoģisku atbalstu un veic mediāciju (izlīgumu) starp cietušo un vainīgo personu. Cietušo atbalsta centrā brīvprātīgie konsultanti: juristi un psihologi snieguši palīdzību vairāk nekā 300 cilvēkiem.
Savā darbā, sastopoties ar cietušo problemātikas dažādiem aspektiem, CAC darbinieki ir pārliecinājušies, ka šis problēmas jārisina kompleksi, piedaloties valsts varas un pārvaldes institūciju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Eiropas Cietušo dienā, 2006. gada 22.februārī CAC organizēja Apaļā galda diskusiju par cietušo procesuālā stāvokļa problēmām un aktuāliem jautājumiem cietušo tiesību un interešu aizsardzības jomā, kurā uzaicināti piedalīties ministriju, tiesībsargājošo, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai dalītos domās par cietušo personu tiesību un interešu aizsardzību. Diskusijas mērķis ir izstrādāt cietušo tiesību standarta projektu, kas saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Pamatlēmumu ar laiku kļūtu par cietušo vienotu normu un prasību noteikumiem, ko no kā vadītos tās institūcijas un organizācijas, kas savā darbā sastopas ar personām, kuras cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem.
 


Atpakaļ
developed by nexus