Cietušo Atbalsta Centrs
  
Eiropas Forums upura – noziedznieka mediācijai un atjaunojošajai tiesvedībai
Par Forumu
 
Eiropas Forums upura – noziedznieka mediācijai un atjaunojošajai tiesvedībai ir nevalstiska organizācija, kuras misija ir atbalstīt atjaunojošās tiesvedības prakses efektīvu attīstību.
Oficiāli Forums dibināts 2000.gadā. Praktizētāji, akadēmiķi un politikas veidotāji vēlējās regulārāku informācijas apmaiņu par atjaunojošo tiesvedību. Bija vajadzīga vieta, kur meklēt abpusēju atbalstu upura – noziedznieka mediācijas attīstībai un citām atjaunojošās tiesvedības darbībām.
Vispārējais Foruma mērķis ir palīdzēt izveidot un attīstīt atjaunojošo tiesvedību Eiropā. Lai sasniegtu šo mērķi, Forums:
-        sniegs palīdzību principu, ētikas, apmācības, labas prakses veidošanā;
-        veicinās pētījumus par atjaunojošo tiesvedību;
-        sekmēs starptautisku informācijas apmaiņu un savstarpēju palīdzību;
-        sekmēs efektīvas politikas, pakalpojumu un tiesību aktu veidošanu atjaunojošās tiesvedības jomā;
-        apgūs un veidos atjaunojošās tiesvedības teorētisko bāzi saistībā ar krimināltiesību sistēmu.
 
Foruma darbība
 
Forums:
-          vāc un izplata datus par atjaunojošo tiesvedību;
-          organizē konferences par tēmām, kas interesē praktizētājus, pētniekus un politikas veidotājus;
-          publicē „Foruma Ziņas” (3 reizes gadā);
-          publicē konferenču protokolus un citus materiālus, kas sniedz Eiropas perspektīvu par atjaunojošās tiesvedības attīstību;
-          uztur dialogu ar Eiropas un starptautiskajām institūcijām un organizācijām, tostarp Eiropas Savienību, Eiropas Padomi un atbilstošajām nevalstiskajām organizācijām;
-          atbalsta sabiedrības izglītošanu ar mērķi palielināt informētību par jautājumiem, kas saistīti ar nozieguma upuriem, noziedzniekiem un kopienu;
-          nodrošina struktūru cilvēku aktīvai dalībai Prakses un apmācību, Informācijas, Komunikācijas un Izpētes komitejās.
 
Dalība Forumā
 
Viens no veidiem, kā virzīties uz Foruma vispārējā mērķa sasniegšanu, ir nodrošināt sadarbības tīkla veidošanas iespējas Foruma biedriem. Ar šo sadarbības tīklu atjaunojošās tiesvedības praktizētāji, atjaunojošās tiesvedības dienesti, politikas veidotāji, pētnieki un krimināltiesību praktizētāji var savstarpēji kontaktēties un sadarboties. Tas ļauj viņiem arī saņemt informāciju par jaunumiem atjaunojošās tiesvedības jomā un veicināt politikas attīstību starptautiskā līmenī.
Citi dalības ieguvumi:
-          „Foruma Ziņu” saņemšana;
-          pieeja informācijai un atbalstam saistībā ar atjaunojošo tiesvedību;
-          Foruma jaunumu saņemšana;
-          Foruma biedru kontaktinformācija;
-          pieeja Foruma diskusiju forumam tiešsaistē;
-          zemākas cenas dalībai Foruma konferencēs un citās darbībās;
-          Foruma publikācijas bez maksas vai par pazeminātu cenu;
-          pieeja Foruma komitejām.
 
Kā kļūt par biedru
 
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni http://www.euroforumrj.org. Sadaļā „Membership” jūs atradīsiet visu informāciju par biedru kategorijām un dalības maksu, un dalību pieteikt var elektroniski.
 
Juridisko darbinieku un mediatoru apmācība
 
Ar Eiropas Komisijas AGIS programmas palīdzību Forums ir izveidojis savas pirmās iniciatīvas mediatoru un juridisko darbinieku apmācībā.
 
Mediatoru apmācība
 
Grupa pieredzējušu apmācību vadītāju no visas Eiropas ir tikusies divas reizes, lai apmainītos ar informāciju par dažādiem apmācību modeļiem un apspriestu, kas der mediatoru apmācībai un kas – nē. Viņi izveidoja vispārīgus ieteikumus par atjaunojošās tiesvedības praktizētāju apmācību. Šīs rekomendācijas vēlāk tiks apspriestas un pārskatītas.
 
Juridisko darbinieku apmācība
 
Eiropas prokuroru un tiesnešu grupa tikās ar pieredzējušiem mediatoriem un mediācijas apmācību sniedzējiem. Viņi kopīgi izveidoja apmācību kursu, ko var izmantot, lai nodrošinātu tiesnešiem un prokuroriem pamatzināšanas, pamatprasmes un attieksmi, kas vajadzīga, lai efektīvi sadarbotos ar atjaunojošās tiesvedības dienestiem. Apmācību kurss tiks izmēģināts dažās Eiropas valstīs un pēc nepieciešamības pielāgots.
 
Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet sadaļu „Projects” Eiropas Foruma tīmekļa vietnē http://www.euroforumrj.org.
 
Papildu informācija
 
Ja vēlaties papildu informāciju par Forumu un tā darbību, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni http://www.euroforumrj.org. Tur jūs varat atrast:
-          informāciju par Forumu kā organizāciju (vēsture, nolikums un noteikumi, struktūra, dalība, darbība);
-          jaunumus un pasākumus (ziņas īsumā, ziņu elektroniskā versija, pasākumu kalendārs);
-          lasītavu ar atjaunojošās tiesvedības literatūras anotācijām;
-          diskusiju forumu tiešsaistē (pieeja tikai biedriem).
 
Kontaktējieties ar Eiropas Foruma sekretariātu!
 
Eiropas Foruma upura – noziedznieka mediācijai un atjaunojošajai tiesvedībai sekretariāts (bezpeļņas organizācija)
Hooverplein 10
3000 Leuven
Belgium
Tālr. +32 16 32 54 29
Fakss +32 16 32 54 74


Atpakaļ
developed by nexus