Cietušo Atbalsta Centrs
  
Lekcijas:


Intensīvais mediācijas prasmju treniņš maijā un jūnijā

 • Iespējams pieteikties uz treniņa nodarbībām 2016. gada 19.-20.maijā un 6.-7.jūnijā.
 • Treniņa apjoms: 10 akadēmiskās stundas (2 vakari no 16:00-20:00)
 • Treniņu vada praktizējoša mediatore kopš 2004.gada, sertificēta mediatore kopš 2014. gada, mediācijas pasniedzēja kopš 2007.gada - Laima Ārija Zelmene
 • Pieteikties sūtot anketu uz pa e-pastu: laima.zelmene@gmail.com, tālrunis 29254418
 • Dalības maksa 90 EUR
 • Seminārs paredzēts dalībniekiem, kas iepriekš apguvuši priekšzināšanas mediācijā un konfliktu risināšanā vismaz 30 stundu apjomā.
 • Mācību process balstīts uz dalībnieku aktuālo jautājumu izskatīšanas un mediācijas procesam nepieciešamo prasmju intensīvas trenēšanas vingrinājumos un lomu spēlēs, uzsvaru liekot uz:
 • •Mediācijas procesa vadīšanas praktiskajiem jautājumiem
 • •Saskarsme tehniku un aktīvās klausīšanās iemaņu nostiprināšanu
 • •Moderācijas prasmju izkopšanu
 • •Mediatora radošo iemaņu attīstīšanu
 • •Mediatora individuālā stila veidošanu
 • •Mediatora personības izaugsmi un pašrefleksiju


 • Atpakaļ
  developed by nexus