Cietušo Atbalsta Centrs
  
Juridiskā psiholoģija
CAC apmācība.
 
Psiholoģiskie treniņi:
  1. Komunikatīvās kompetences treniņš.
  2. Stresa vadības treniņš.
  3. Mērķu stādīšanās treniņš.
  4. Pārliecinatības treniņš.
  5. Konfliktu risināšanas treniņš.
 
Treniņu apraksts.
 
Komunikatīvās kompetences treniņš.
 
Treniņa mērķis:
Paaugstināt mijiedarbības efektivitāti starp cilvēkiem.
 
Treniņa uzdevumi:
1.      Iemaņu izkopšana kontaktējoties dažādās saskarsmes situācijās, izmantojot kontaktēšanai piemērotus signālus:
·        Verbālus
·        Neverbālus
·        Paralingvistiskus
2.      Aktīvas klausīšanās iemaņu izkopšana:
·        Runāšanas prasme
·        Klausīšanās prasme
3.      Emocionālā stāvokļa noteikšana un izpaušana:
·        Pozitīvo un negatīvo emocionālo stāvokļu verbalizācija
·        Empātiskā saskarsme.
 
Dalībnieku kategorijas: 
Treniņš ir domāts pieaugušajiem cilvēkiem.
 
Treniņa grupu sastāvs: 
Optimālais cilvēku skaits 10 -12 cilvēki.
Ir iespēja strādāt ar darba kolektīviem.
 
Treniņa ilgums:
Treniņa ilgums ir 3 dienas pa 8 ak. stundām (kopējais treniņa ilgums – 24 ak. stundas).
 
Treniņa maksa un grafiks:
Interesēties pa tel. 7298322
 
 
Treniņa programmu ir iespēja koriģēt pēc klienta prasībām. Pēc treniņa dalībnieki saņem sertifikātus (?)
 
Stresa vadības treniņš.
 
Treniņa mērķis:
      Dot iespēju treniņa dalībniekiem iegūt informāciju un pieredzi stresa stratēģiju pārvarēšanā un novēršanā;
 
Treniņa uzdevumi:
·        Iemācīties pareizi reaģēt stresa situācijās un iemācīties pārvarēt stresu;
·        Palīdzēt treniņa dalībniekiem koriģēt savu uzvedību tā, lai samazināt stresa līmeni dažādās dzīves situācijās;
 
Dalībnieku kategorijas: 
Treniņš ir domāts pieaugušajiem cilvēkiem.
 
Treniņa grupu sastāvs: 
Optimālais cilvēku skaits 10 -12 cilvēki.
Ir iespēja strādāt ar darba kolektīviem.
 
Treniņa ilgums:
Treniņa ilgums ir 2 dienas pa 8 ak. stundām (kopējais treniņa ilgums – 16 ak. stundas).
 
Treniņa maksa un grafiks:
Interesēties pa tel. 7298322
 
Treniņa programmu ir iespēja koriģēt pēc klienta prasībām.
 
 
 
Mērķu stādīšanas treniņš.
 
Treniņa mērķis:
1.      Savu personīgo mērķu uzstādīšanas un izstrādāšanas prasmes attīstība; racionāla laika izmantošana.
2.      Treniņa dalībnieku panākumu sasniegšanas motivācijas līmeņa paaugstināšana un izvairīšanās no neveiksmes līmeņa pazemināšana.
Treniņa uzdevumi:
  • Sasniegt tādu stāvokli, kad treniņa dalībniekiem parādītos stabila vēlme un māka patstāvīgi uzstādīt darbības mērķus.
  • Attīstīt stabilu tiekšanos sasniegt patstāvīgi uzstādītos mērķus.
  • Tieksmes iepatikties apkārtējiem cilvēkiem, savas darbības mērķos, veidos un rezultātos, samazināšana .
  • Attīstīt prasmi izvēlēties uzdevumus, kas ir vidējas grūtības pakāpē vai mazliet sarežģītāki.
 
Dalībnieku kategorijas: 
Treniņš ir domāts pieaugušajiem cilvēkiem.
 
Treniņa grupu sastāvs: 
Optimālais cilvēku skaits 10 -12 cilvēki.
Ir iespēja strādāt ar darba kolektīviem.
 
Treniņa ilgums:
Treniņa ilgums ir 2 dienas pa 8 ak. stundām (kopējais treniņa ilgums – 16 ak. stundas).
 
Treniņa maksa un grafiks:
Interesēties pa tel. 7298322
 
Treniņa programmu ir iespēja koriģēt pēc klienta prasībām.
 
 
 
Pārliecinatības treniņš.
 
Treniņa mērķis: 
1.      Pārliecinātas uzvedības un pašregulācijas iemaņu izkopšana;
2.      Dalībnieka personības stipro un vājo pušu analīze, kas vērsta uz iekšējās stabilitātes sajūtas un ticības pašam sev formēšanu;
3.      Psihotehnisko paņēmienu, kas vērsti uz pozitīva “Es” tēla izveidošanu, apgūšana;
 
Treniņa uzdevumi:
  • Palīdzēt treniņa dalībniekiem izstrādāt pārliecinātas uzvedības iemaņas.
 
Dalībnieku kategorijas: 
Treniņš ir domāts pieaugušajiem cilvēkiem.
 
Treniņa grupu sastāvs: 
Optimālais cilvēku skaits 10 -12 cilvēki.
Ir iespēja strādāt ar darba kolektīviem.
 
Treniņa ilgums:
Treniņa ilgums ir 2 dienas pa 8 ak. stundām (kopējais treniņa ilgums – 16 ak. stundas).
 
Treniņa maksa un grafiks:
Interesēties pa tel. 7298322
 
Treniņa programmu ir iespēja koriģēt pēc klienta prasībām.
 
 
Konfliktu risināšanas treniņš.
 
Treniņa mērķis: 
- Dot iespēju treniņa dalībniekiem iegūt pieredzi konflikta situāciju konstruktīvā risināšana.
Treniņa uzdevumi:
·        Iemācīt konflikta situāciju risinājumu meklēšanas metodes;
·        Palīdzēt iemācīties treniņa dalībniekiem objektīvi novērtēt konflikta situāciju;
·        Palīdzēt treniņa dalībniekiem koriģēt savu uzvedību tā, lai tas nekļūtu par konfliktu.  
 
Dalībnieku kategorijas: 
Treniņš ir domāts pieaugušajiem cilvēkiem.
 
Treniņa grupu sastāvs: 
Optimālais cilvēku skaits 10 -12 cilvēki.
Ir iespēja strādāt ar darba kolektīviem.
 
Treniņa ilgums:
Treniņa ilgums ir 2 dienas pa 8 ak. stundām (kopējais treniņa ilgums – 16 ak. stundas).
 
Treniņa maksa un grafiks:
Interesēties pa tel. 7298322
 
 
Treniņa programmu ir iespēja koriģēt pēc klienta prasībām.
 


Atpakaļ
developed by nexus