Cietušo Atbalsta Centrs
  
 
Projekta „Mūsu kopīgās mājas” prezentācijas pasākums
 
14.06.07.                                                                                              
 
 80% no projekta finansē Eiropas Savienība no Eiropas sociālā fonda un 20% Latvijas valsts.
 
Informāciju sagatavoja Sandra Vārpiņa, atbildīgā par sabiedriskajām attiecībām projektā.
 
Noslēdzies pirmais modulis projektā „Mūsu kopīgās mājas”, līdz ar pirmā posma izvērtēšanu notiks arī projekta prezentācijas pasākums šo ceturtdien - 14. jūnijā, plkst. 10.00, Ieriķu ielā 2b.
 
Pirmajā jūnijā noslēdzās projekta pirmais modulis - Motivācijas modulis, kurā piedalījās 38 maznodrošinātie Rīgas Vidzemes priekšpilsētas iedzīvotāji. Projekta galvenais mērķis ir iemācīt un palīdzēt cilvēkiem pašiem uzņemties atbildību par savu dzīvi un problēmām. Kā arī turpmākajos moduļos apgūt praktiskas lietas, kas palīdzēs iekāroties darbā – CV un motivācijas vēstuļu rakstīšana, izpratne par juridiskajiem jautājumiem, kā arī ģimenēm, kurās ir mazi bērni un nav iespējams strādāt – pedagoģiju un iemaņas mājsaimniecības lietās.
Daļa no klientiem ir ģimenes vai vientuļie vecāki, kuriem ir mazi bērni, tāpēc Ieriķu ielā tika izveidota bērnu pieskatīšanas istaba, kamēr vecāki ir lekcijās, ar mazuļu audzināšanu nodarbojas pedagogs un bērnu audzinātājs. Audzinātājas, atkarībā no bērnu vajadzībām un interesēm, veic dažādas aktivitātes, kas ir palīdzošas bērna attīstībā.
Ieinteresētās personas tika sadalītas grupās – dienas grupā mācās cilvēki, kuriem ir nepieciešama bērnu pieskatīšana, izmantojot projekta resursu - bērnu istabu, bet vakaros mācās cilvēki, kuriem šādas vajadzības nav nepieciešamas. Lai arī viena no lielākajām problēmām ir atšķirīgais valodu zināšanu līmenis, pasniedzēji komunicē ar klausītājiem gan latviešu, gan krievu valodās, kas mazliet kavē mācīšanās procesu. Tāpēc interesentiem iespējams apgūt gan latviešu, gan angļu valodu, un tieši šīs nodarbības cilvēki apmeklē vislabprātāk. Projektā realizē arī individuālās konsultācijas pie psihologa, jurista un atbalsta grupas – juridiskās, psiholoģiskās un Silva Metodes.
Šī projekta ietvaros visi iepriekš minētie pasākumi, kas ir orientēti uz mērķa grupu, ir bezmaksas. Šādu iespēju paši dalībnieki atzīmē kā ļoti vajadzīgu un arī interesantu. Viņiem tiek dota iespēja komunicēt savstarpēji, dalīties pieredzēs un uzskatos, iegūt jaunu informāciju un jautāt dažādus jautājumus kompetentiem speciālistiem. Pamazām visi kopā – projekta dalībnieki un organizatori – saprotam, ka vajag tikai gribēt un daudz kas dzīvē var mainīties uz pozitīvo pusi.
 
Pasākuma programma:
10.05 - Projekta "Mūsu kopīgās mājas" prezentācija - projekta vadītāja Laima Ārija Zelmene. 
10.30 - Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālā dienesta vadītājas Aijas Krastiņas uzruna. 
10.45 - Projektā iesaistīto - sociālo darbinieku, psihologu, juristu u.c. speciālistu - uzrunas. 
11.00 - Bērnu istabas apskate. 
11.15 - Kopīgas sarunas, kafijas pauze, jautājumi un atbildes. 
 Atpakaļ
developed by nexus