Cietušo Atbalsta Centrs
  
Mediācijas stadijas
ZĀLES PRET KONFLIKTIEM – MEDIĀCIJA
 
    Vai mēs to gribam  vai negribam, konflikti ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Zīdainis ar raudāšanu paziņo vecākiem, ka ir neapmierināts ar slapjajiem pamperiem vai par to, ka netiek laikā pabarots.
 
Konflikti var būt visās dzīves jomās: sadzīvē, ģimenē biznesā, darbā, skolā, sportā un citur.
 
Kā tad mēs parasti risinām savus konfliktus? Atkarībā no situācijas. Reizēm ar kliegšanu, reizēm ar dūrēm, reizēm, griežoties tiesā.
Bet visbiežāk nedarot neko - turpinām dzīvot kara stāvoklī ar otru vai vairākām konfliktā iesaistītajām pusēm.
 
Mēs jūtamies slikti, tas atņem mums enerģiju un zog mūsu laiku, bet mēs neko nevaram darīt, jo gluži vienkārši nezinām - kā.
Izrādās, ka ir iespējams risināt konfliktus mierīgā ceļā. Vēl jo vairāk, ir speciālisti, kas zina, kā to darīt un ir speciālisti, kas pat var iemācīt, kā to darīt.
 
Šo alternatīvo strīdu risināšanas procesu sauc par mediāciju, jeb starpniecību. Tā laikā, strīdā iesaistītās puses satiekas drošā un neitrālā vidē ar trešo personu - mediatoru vai starpnieku un mēģina panākt vienošanos, kas būtu pieņemama un komfortabla abām pusēm.
 
Mediācijas procesam ir vairākas stadijas:
 
    Sākumā notiek faktu noskaidrošana par lietas apstākļiem vai strīda būtību, kas paredz abu pušu viedokļu uzklausīšanu. To varētu izteikt ar jautājumu: Kas tad ir noticis? Un ko grib panākt katra no pusēm? Citiem vārdiem sakot, mēs procesā runājam par konfliktā iesaistīto pušu pozīcijām.
 
    Vēlāk mēs jau pārejam uz konfliktā iesaistīto pušu interešu noskaidrošanu. Citādi sakot mēs noskaidrojam, kāpēc pusēm ir svarīgi lai kaut kas notiktu tā vai citādi, ko viņām tas nozīmē? Atbildot uz šiem jautājumiem cilvēki sāk skatīties uz savu problēmu, uz savu vai otra rīcību no cita redzes skata, kurš soli pa solim atsedz to, ka ne vienmēr mūsu deklarētā pozīcija atbilst tam, ko mēs tik tiešām vēlamies. Visbeidzot, puses sāk atskārst, ka īstenībā viņu vajadzības un intereses ir līdzīgas, piemēram bērnu labklājība, vai labu attiecību saglabāšana. Ikdienā to traucē saprast tas, ko mēs saucam „runāt katram savā valodā”. Mediators ir tas cilvēks, kas palīdz strīdā iesaistītajām pusēm sākt atkal saprast un sadzirdēt vienam otru un saprast pašam sevi: savas rīcības patiesos motīvus un mērķus.
 
    Tālāk puses mediatora vadībā meklē pēc iespējas vairāk konflikta risinājuma variantu. Tas notiek izmantojot prāta vētras un citas radošas tehnikas.
 
    Un, visbeidzot, puses vienojas par abpusēji izdevīgu risinājuma variantu un noslēdz vienošanos, kas var būt gan mutiskā, gan rakstiskā veidā.
 
Mediācija ir ļoti efektīvs un tajā pašā laikā ļoti dziļš process, jo skar gan lietišķo un pragmatisko, gan jūtu un emociju līmeni. Bez tam tas ir brīvprātīgs, konfidenciāls un ātrs process, kurā lēmumu pieņem pašas konfliktā iesaistītās puses. Mediators tikai rūpējas par procesa organizāciju un pareizu norisi.
 
    Ar to tas atšķiras no tiesas procesa, kur tiesnesis pieņem lēmumu, kas bieži neapmierina abas puses, jo nesekmē labas attiecības nākotnē.
 
    Latvijā ar mediāciju, kopš 2004. gada nodarbojas Biedrības „Integrācija sabiedrībai” Cietušo atbalsta centrs, kas veic mediācijas procesus dažāda veida konfliktos.
    Piemēram, ja ir konflikta situācijas ģimenē, Cietušo atbalsta centrs iesaka izvēlēties ģimenes mediāciju, jo  mediācijas rezultātā abas puses ir ieguvējas, bet tiesā - viena puse ir ieguvēja, bet otra - zaudētāja. Mediācijas process ir daudz  iejūtīgāks, jo tiek noskaidrots, kā puses jūtas, ko puses domā,  tiek dota  iespēja pusēm saprast vienai otru, tiek ievērotas bērnu intereses.  Mediators izrāda vienādu uzmanību abām pusēm, saklausa pušu patiesās intereses, palīdz  tām  pašām nonākt līdz izlīgumam.
    Cietušo atbalsta centrs arī organizē informatīvus seminārus par mediāciju un tās iespējām dažādām profesiju un interešu grupām. Piemēram, 2007./2008. gadā, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes ministriju, Cietušo atbalsta centrs organizēja un vadīja  seminārus 207 Latvijas pedagogiem un skolēniem no dažādām Latvijas skolām, kuri veiksmīgi apguva zināšanas un prasmes, kas ļauj efektīvi un civilizēti risināt konfliktus skolās. Semināru programma ”Mediācija skolā” izraisīja lielu interesi, jo mediācijas pielietošana skolās  mazina nesaprašanos skolēnu starpā, kā arī konfliktus starp skolēniem un skolotājiem, agresiju un vardarbību, kas pašreiz ir tik ļoti aktuāla  problēma ne tikai mūsu valstī, bet arī visā pasaulē.
 
    Ja Jūs interesē efektīvi un ātri risināt konflikta situācijas vai gribat iemācīties kā veikt mediāciju, zvaniet uz Cietušo atbalsta centru pa tālruni 67298322 vai rakstiet pa e-pastu cac@apollo.lv.
 
 
Cietušo atbalsta centra vadītāja
Laima Zelmene
 
 


Atpakaļ
developed by nexus