Cietušo Atbalsta Centrs
  
STATISTIKA
IK GADUS LATVIJĀ TIEK REĢISTRĒTI VAIRĀK KĀ 50 000 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI, KUROS CIEŠ VAIRĀK NEKĀ 30 000 CILVĒKU

Atpakaļ
developed by nexus